Το κέντρο ειδικών θεραπειών για παιδιά και εφήβους - Γιώργος Β. Βασιλόπουλος - προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, αξιολόγησης, διάγνωσης, αποκατάστασης και συμβουλευτικής όλων των δυσκολιών που μπορεί να παρουσιαστούν στις ηλικίες αυτές. Η διεπιστημονική του ομάδα αποτελείται από Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Ειδικούς Παιδαγωγούς και Κοινωνικούς Λειτουργούς με εξαιρετική κατάρτιση και εξειδίκευση, αλλά πάνω απ` όλα με ανθρώπινη προσέγγιση και σεβασμό στο παιδί και την οικογένεια του.

Οι υπηρεσίες του κέντρου μας:

 • Λογοθεραπεία - Διαταραχές λόγου / ομιλίας / επικοινωνίας, καθυστέρηση ομιλίας...
 • Εργοθεραπεία - Διαταραχές λεπτής / αδρής κίνησης, υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής...
 • Ψυχολογική Υποστήριξη - Άγχος, φοβίες, στρες, αυτοεκτίμηση, Bullying...
 • Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία, δυσορθογραφία...
 • Συμβουλευτική γονέων - Διαχείριση, καθοδήγηση, αναγνώριση, οργάνωση...
 • Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών / Δυσλεξίας - Αθηνά τεστ
 • Τεστ Νοημοσύνης (IQ test) - Wisc-v, Wais-iv, Raven's, Wppsi-iii  
 • Ά Τεστ - Ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας 
 • Συμβουλευτική Κατ' οίκον - Αντιμετώπιση δυσκολιών μέσα στο σπίτι, παγίωση της θεραπευτικής διαδικασίας εντός του οικείου περιβάλλοντος...
 • Εξωτερικά προγράμματα στην κοινότητα - Εξωτερικά θεραπευτικά προγράμματα από Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Ψυχολόγο / Κοινωνικό Λειτουργό
 • Παιδικό Ιχνογράφημα - Ανάλυση παιδικής ζωγραφιάς


Επίσης στο κέντρο μας πραγματοποιούνται θεραπευτικές ομάδες για παιδιά:

 • Ομάδες Μελέτης (Από 6 έως 12 ετών)
 • Ομάδες Συναισθηματικής Αγωγής & Κοινωνικών Δεξιοτήτων (Από 4 έως 12 ετών)
 • Ομάδες Εργοθεραπείας (Από 4 έως 12 ετών)

- Οι υπηρεσίες που παρέχουμε γίνονται δεκτές από όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία, με αποτέλεσμα οι γονείς να εξασφαλίζουν την χρηματική αποζημίωση που δικαιούνται για τα παιδιά τους -

Υπηρεσίες

Λογοθεραπεία


Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές:


 • Λόγου (προφορικού και μη)
 • Ομιλίας
 • Επικοινωνίας
 • Φωνής
 • Σίτισης και κατάποσης

Οι λογοθεραπευτές παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με τις ακόλουθες διαταραχές:


Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας

Αρθρωτικές διαταραχές

Φωνολογικές διαταραχές

Δυσαρθρία

Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)

Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση

Βαρηκοΐα - κώφωση

Διαταραχές χρήσης της γλώσσας - Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σημασιολογική - Πραγματολογική διαταραχή)

Μαθησιακές δυσκολίες

Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)

Διαταραχές φωνής

Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)

Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα

Εγκεφαλικά επεισόδια - αφασίες

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σκοπός της Λογοθεραπείας είναι:

 • Η πρόληψη
 • Η αξιολόγηση
 • Η διάγνωση
 • Η αποκατάσταση

«Η σιωπή είναι χρυσός. Ο λόγος ανεκτίµητος» The Royal College of Speech Language Therapists, 2004.

Εργοθεραπεία


Εργοθεραπεία είναι η τέχνη και η επιστήμη που βοηθά τους ανθρώπους να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές δραστηριότητες που είναι σημαντικές σε αυτούς, ανεξάρτητα από την πάθηση, αναπηρία ή μειονεξία που πιθανόν να αντιμετωπίζουν.

Η εργοθεραπεία ασχολείται με τομείς που αφορούν:

Την Αυτοεξυπηρέτηση του ατόμου και την ανεξαρτητοποίηση του σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως η σίτιση, ένδυση-υπόδηση ασφάλεια, μετακίνηση, προσωπική υγιεινή.

Την παραγωγικότητα του ατόμου όπου εκτιμάται η ικανότητά του στον τομέα της εργασίας. Για το παιδί η «εργασία» είναι το παιχνίδι και η μαθησιακή του εξέλιξη.

Την κινητικότητα του ατόμου, όπου αξιολογείται κυρίως η ικανότητά του να συντονίζει μέρη του σώματος (άνω και κάτω άκρων) λεπτής ή αδρής κινητικότητας.

Τις αισθητηριακές δεξιότητες του ατόμου όπου εκτιμάται η ικανότητά του στην αντίληψη που έχει με το σώμα του (σωματογνωσία) και το πώς αντιλαμβάνεται τη σχέση του σώματος με το περιβάλλον (κιναισθησία). Επίσης εκτιμάται η οπτική και ακουστική αντιληπτικότητα (αντίληψη του ατόμου οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων) και η στερεογνωσία (προσδιορισμός μεγέθους, υφής και σχήματος αντικειμένου).

Τις Γνωστικές δεξιότητες του ατόμου όπου εκτιμάται η ικανότητά του στην αντίληψη, τη μνήμη, προσοχή - συγκέντρωση, σκέψη, επικοινωνία, κρίση και άλλες νοητικές ικανότητες που διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία επεξεργασίας των γνωστικών πληροφοριών.

Τη Συμπεριφορά και Κοινωνικοποίηση του ατόμου έτσι ώστε να προσαρμόζεται (συμπεριφορικά) σε μια δεδομένη κατάσταση. Να έχει αυτογνωσία, να συμμετέχει σε δυαδικές και ομαδικές σχέσεις (αλληλοεπίδραση ατόμου με οικείους και αγνώστους). Επίσης να ακολουθεί κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς.

«Άνθρωποι όλων των ηλικιών και ικανοτήτων χρειάζονται το έργο για να αναπτυχθούν και να ακμάσουν. Επιδιώκοντας το έργο ο άνθρωπος εκφράζει την ολότητα της ύπαρξης του, μια ένωση μυαλού ‐ σώματος ‐ πνεύματος».

Hooper & Wood, 2014

Ειδική Διαπαιδαγώγηση


Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση στοχεύει στην αντιμετώπιση δυσκολιών (Μαθησιακές δυσκολίες/Δυσλεξία) που μπορούν να επηρεάσουν την ανάγνωση, την ορθογραφία, την αρίθμηση, την κρίση και γενικότερα την ικανότητα του παιδιού για μάθηση. Συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού (μνήμη, λογική σκέψη, συγκέντρωση).

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο διαταραχών που μειώνουν την ικανότητα ενός ατόμου να επικοινωνήσει ή να μάθει. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε:


 • Δυσκολίες λόγου και ομιλίας
 • Δυσκολίες γραπτού λόγου
 • Δυσκολίες μαθηματικού λόγου - Δυσαριθμησία.
 • Διαταραχή της Ανάγνωσης - Δυσαναγνωσία
 • Διαταραχή της γραπτής έκφρασης - Δυσγραφία
 • Δυσλεξία

Η αξιολόγηση - διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών / Δυσλεξίας γίνεται με το διαγνωστικό εργαλείο "ΑΘΗΝΑ Τεστ" που χορηγείται από πιστοποιημένο προσωπικό του κέντρου μας και στην συνέχεια δομείται το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα παρέμβασης του μαθητή.

Ψυχολογική Υποστήριξη


Η ψυχοθεραπεία έχει στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους, να χτίσουν τον πυρήνα του εαυτού τους και να γίνουν χαρούμενα και δημιουργικά.

Μέσα από την προσωπική σχέση που αναπτύσσουν με το θεραπευτή, το συμβολικό παιχνίδι, τις εικαστικές δημιουργίες αλλά και τη σταθερότητα των συναντήσεων σε συγκεκριμένο μέρος και ώρα κάθε βδομάδα, τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζουν και να επεξεργάζονται τα συναισθήματά τους και να ξεπερνούν τις δυσκολίες. Σε συνδυασμό και με μια σταθερή συμβουλευτική γονέων, τα εκάστοτε προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν και οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια να γίνουν και πάλι αρμονικές.

Συμβουλευτική


Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία των γονέων με έναν ψυχοθεραπευτή με σκοπό να βοηθήσουν στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους έτσι ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού και κατά συνέπεια η συμπεριφορά του.

Τα παιδιά συνήθως δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα μόνα τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζεται μία εξατομικευμένη θεραπεία του ίδιου του παιδιού, με παράλληλη βοήθεια προς τους γονείς. Σε ηπιότερες περιπτώσεις, είναι πιθανό να αρκεί η συμβουλευτική γονιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η συμβουλευτική μπορεί να φανεί χρήσιμη στους γονείς βοηθώντας τους να αποδεχτούν το παιδί τους και να το στηρίξουν σε μια δύσκολη φάση, δίνοντας έμφαση και σε άλλες πλευρές, της προσωπικότητας του και της ζωής του.

Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα έχουν συχνά χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία επηρεάζει αρνητικά τόσο τις σχέσεις με τους άλλους, όσο και τη μαθησιακή τους απόδοση. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να τα βοηθήσουν καθοριστικά να αναπτύξουν μία θετικότερη εικόνα του εαυτού τους. 

Group Therapy

Ομάδες Παιδιών / Γονέων

Ομάδες Γονέων Συμβουλευτική Γονέων

Η ανατροφή των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία φαίνεται να μην είναι εύκολη υπόθεση αρκετά συχνά και για πολλούς γονείς. Οι ρυθμοί της ζωής, οι πιέσεις του σχολικού περιβάλλοντος, η έλλειψη χρόνου ή ακόμα και τα απρόβλεπτα γεγονότα ζωής μπορούν να προκαλέσουν δυσκολίες και να κάνουν κάθε γονιό να νιώσει αβοήθητος στο δύσκολο ρόλο του.

Οι ομάδες αυτές έχουν στόχο να βοηθήσουν τους γονείς στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους έτσι ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού και κατά συνέπεια η συμπεριφορά του. Η συμβουλευτική μπορεί να φανεί χρήσιμη στους γονείς βοηθώντας τους να αποδεχτούν το παιδί τους και να το στηρίξουν σε μια δύσκολη φάση, δίνοντας έμφαση και σε άλλες πλευρές, της προσωπικότητας του και της ζωής του. Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα έχουν συχνά χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία επηρεάζει αρνητικά τόσο τις σχέσεις με τους άλλους, όσο και τη μαθησιακή τους απόδοση. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να τα βοηθήσουν καθοριστικά να αναπτύξουν μία θετικότερη εικόνα του εαυτού τους.

Η φτωχή επένδυση στη σχολική μάθηση, η έλλειψη ικανοποιητικών κοινωνικών σχέσεων, κάποια προβλήματα συμπεριφοράς σχετίζονται συχνά με αυτό που ονομάζουμε «συναισθηματική ανωριμότητα του παιδιού». Με τους κατάλληλους χειρισμούς, ο πατέρας και η μητέρα μπορούν να ενθαρρύνουν έμπρακτα το παιδί τους να ωριμάσει συναισθηματικά, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις απογοητεύσεις, τις ματαιώσεις της καθημερινότητας και να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία. Είναι αυτονόητο πως όταν τα προβλήματα του παιδιού σχετίζονται άμεσα με δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις, οι καταστάσεις αυτές θα βρεθούν στο επίκεντρο των συμβουλευτικών συνεδριών. Μέσα από τις συναντήσεις των γονιών με τον ειδικό βρίσκουμε τις αιτίες που μπορεί να προκάλεσαν ανησυχία ή αλλαγές στη συμπεριφορά του, αναγνωρίζουμε τις ανάγκες της οικογένειας και προχωράμε στην επίλυση όσων δημιούργησαν το πρόβλημα.

Στις συνεδρίες της συμβουλευτικής οι γονείς φέρνουν προς συζήτηση τα θέματα που τους απασχολούν σχετικά με το παιδί και γίνεται προσπάθεια να δοθεί ένα νόημα στη συμπεριφορά του. Ο ψυχοθεραπευτής, όντας έξω από την οικογένεια, προσφέρει συχνά μία άλλη ερμηνεία από αυτήν προς την οποία σκέφτονται οι γονείς. Αυτή η νέα «ματιά» μπορεί να ανοίξει εναλλακτικούς δρόμους θεώρησης και αντιμετώπισης του παιδιού από τους γονείς του. Αλλάζοντας στάση οι γονείς, αλλάζει και το παιδί, αφού σε κάθε οικογένεια, υπάρχει αλληλεπίδραση των μελών της.

Εργαστήρι Συναισθημάτων

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του, να εντοπίζει πότε βιώνει ένα συναίσθημα, αλλά και να μπορεί να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται στην εκδήλωση των συναισθημάτων των άλλων.

Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης συμβάλλει θετικά στη δημιουργία υπεύθυνων ατόμων που έχουν σαφή αντίληψη των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους, που είναι ικανοί στο να βάλουν στόχους και να τους πετύχουν, που μπορούν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματα τους, που κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων, που μπορούν να λειτουργούν και να συνεργάζονται σωστά σε μια ομάδα, που μπορούν να επικοινωνούν σωστά με τους συνανθρώπους τους, που χειρίζονται αποτελεσματικά τα προβλήματα και τις συγκρούσεις βρίσκοντας εναλλακτικές προτάσεις και λύσεις.

Με σκοπό την συναισθηματική ανάπτυξη και καλλιέργεια των παιδιών, ανακαλύπτουμε τα μυστικά των συναισθημάτων μέσα από ένα ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων, το παραμύθι και την δραματοποίηση του, τα παιχνίδια ρόλων, τη συζήτηση, τις βιωματικές ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού και ψυχοδράματος, την κινησιοθεραπεία, τη σωματική έκφραση, τα εικαστικά, την παιγνιοθεραπεία και τον θεραπευτικό πηλό!

Στόχοι του εργαστηρίου:

 • Αναπτύσσουμε την αυτοεκτίμηση και την αποδοχή του εαυτού μας.
 • Αναγνωρίζουμε τον τρόπο που σχετιζόμαστε με το κάθε συναίσθημα.
 • Διαχειριζόμαστε δύσκολα συναισθήματα και δύσκολες καταστάσεις.
 • Ανακαλύπτουμε τους διαφορετικούς τρόπους που εκφράζουμε πως νιώθουμε.
 • Γνωρίζουμε και εμπιστευόμαστε τις εσωτερικές μας πηγές δημιουργικότητας.
 • Μοιραζόμαστε και προχωράμε ένα βήμα ακόμα στη σχέση μας στην ομάδα, ένα βήμα ακόμα στο μεγάλωμά μας!

Στη συνάντησή μας παίζουμε, ζωγραφίζουμε, φτιάχνουμε με τα χέρια μας γλυπτά και κατασκευές, χορεύουμε, μπαίνουμε σε διαφορετικούς ρόλους και ταξιδεύουμε στον κόσμο των παραμυθιών και των ιστοριών! Γινόμαστε μια ομάδα, δημιουργούμε το πλαίσιο ασφαλείας και ανακαλύπτουμε...

Στο κέντρο μας παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχολογικής Υποστήριξης, Ειδικής Διαπαιδαγώγησης και Συμβουλευτικής καλύπτοντας όλες τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας του.